หน้าแรก | สัตว์บก | สัตว์ปีก | สัตว์เลื้อยคลาน | สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก | ข้อมูลและแผนที่ | สนับสนุนกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของสวนสัตว์

1. เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมสัตว์ชนิดต่างๆ ไว้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์
2. เพื่อเป็นสถานที่แสดงชนิดของสัตว์ป่า ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์
3. เพื่อเป็นสวนสัตว์เลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิดให้ดำรงเผ่าพันธุ์หรือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์

สนใจลงโฆษณา

086-551-5666

เว็บที่น่าสนใจ

HandsMake.com
HandsMade.com
MateService.com
ThaiWebBase.com
ThaiTopURL.com
ThaiWorking.com
BangkokGallery.com
BeautyHealthCare.com
DiaryPrincess.com


สวนสัตว์ดุสิต
เดิมเป็นสวนหนึ่งของพระราชอุทยานสวนดุสิต ซึ่งประชาชนทั่วไปเรียกว่า "เขาดินวนา" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติสำหรับส่วนพระองค์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2481 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ คณะรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เห็นว่าสวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดินวนาถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการจัดสร้างเป็นสวนสัตว์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานกวางดาว กับสัตว์อื่น ๆ อีก 2-3 ชนิด จากสวนอัมพรมาเลี้ยงไว้ในเขาดินวนา ตั้งชื่อสวนสัตว์นี้ว่า "สวนสัตว์ดุสิต" อยู่ในการดำเนินงานของเทศบาลนครกรุงเทพฯ จนมาถึง พ.ศ. 2497 จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การสวนสัตว์ ซึ่งอยู่ภายในสวนสัตว์ดุสิต
       ถ่ายทอดสดจากสวนสัตว์
- แนะนำสวนสัตว์เบื้องต้น
- สวนสัตว์ดุสิต
- สวนสัตว์เขาเขียว
- สวนสัตว์เชียงใหม่
- สวนสัตว์โคราช
- สวนสัตว์สงขลา
 
 • รูปภาพในเขาดิน
 • สโมสรผู้รักสวนสัตว์
 • โครงการปันน้ำใจให้เพื่อน

 •    อาคารจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานและสะเทินน้ำสะเทินบก
     สถานที่ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งภายในสวนสัตว์เขาดินของเรา จัดสร้างขึ้นอย่างสวยงาม สำหรับจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกให้ท่านที่เข้าชมสวนสัตว์ได้ชม แค่ดูภายนอกก็สวยแล้ว ขณะนี้กำลังก่อสร้างอยู่

     การแสดงตลกบนเวทีในวันเข้าพรรษา
     เมื่อวันเข้าพรรษาที่ผ่านมามีการแสดงตลกและดนตรีบนเวที งานนี้คึกคักสนุกสนานกันมาก มีผู้คนเข้าชมกันอย่างมากมาย
   
    ขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีใจรักและเมตตาสัตว์เข้าชมและให้อาหารสัตว์ในเขาดิน รายได้จากตั๋วเข้าชมที่ท่านซื้อเป็นค่าอาหารสำหรับสัตว์ในสวนสัตว์

   
     ข้อพึงปฏิบัติเมื่อเข้าชมสวนสวนสัตว์
      1. ควรให้ความเมตตาแก่สัตว์ ไม่แกล้งสัตว์ ไม่ทำให้สัตว์ตกใจ
      2. ไม่ควรให้อาหารสัตว์ ยกเว้นอาหารที่ทางสวนสัตว์จัดไว้จำหน่ายเพื่อให้สัตว์ชนิดนั้น
      3. ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสวนสัตว์ เพราะสัตว์แต่ละชนิดไม่ได้เป็นมิตรกันเสมอไป
      4. ไม่ควรนำเครื่องเล่นที่มีเสียงไปทำให้เกิดเสียงดังภายในสวนสัตว์
      5. ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทำลายต้นไม้และสิ่งต่างๆ ภายในสวนสัตว์
      6. ต้องเข้าใจและผ่อนปรนตามความต้องการของสัตว์ที่ต้องจัดสถานที่เลี้ยงแตกต่างกัน
      และการดูแลสัตว์ในบริเวณที่แตกต่างกัน
   
   
   
   
   
   
  ประเภทของสวนสัตว์
  1. สวนสัตว์ เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าไว้ในบริเวณที่จำกัด โดยมีชนิดและจำนวนของสัตว์ป่ามากพอสมควร และเปิดให้ประชาชนเข้าชมเพื่อการศึกษาหรือพักผ่อนหย่อนใจ
  2. สวนสัตว์เปิด เป็นสถานที่และบริเวณเลี้ยงสัตว์ป่าขนาดกว้าง หากเป็นกรงก็จะเป็นกรงขนาดใหญ่ หรือเป็นคอกที่กว้างขวางมีพันธุ์พืชขึ้นอยู่เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพถิ่นที่อยู่ของสัตว์
  3. ซาฟารี เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่ปล่อยให้สัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณกว้างปะปนกันคล้ายคลึงธรรมชาติจนเกือบไม่เห็นบริเวณรั้วกั้น ในการเข้าชมจะต้องใช้ยานพาหนะ และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม
  4. สวนสัตว์ที่จัดแสดงเฉพาะประเภทของสัตว์ มีทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง แมลง หรือสัตว์น้ำ ส่วนมากจะมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น สวนงู ฟาร์มจระเข้ สถานที่แสดงแมลง ฟาร์มผีเสื้อ สวนนก