หน้าแรก | สัตว์บก | สัตว์ปีก | สัตว์เลื้อยคลาน | สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก | ข้อมูลและแผนที่ | สนับสนุนกิจกรรม

สัตว์เลื้อยคลาน

เป็นสัตว์ที่มีร่างกายปกคลุมด้วยเกล็ดและมีผิวหนังแห้ง ลักษณะของเกล็ดในสัตว์เลื้อยคลานแต่ละชนิด มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน ขาเดินสองคู่มีนิ้ว 5 นิ้ว ปลายนิ้วมีเล็บแหลมคม ใช้ในการวิ่งหรือเกี่ยวเกาะขณะปีนต้นไม้ แต่สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดก็ไม่มีขาแต่เคลื่อนที่โดยวิธีเลื้อย

สนใจลงโฆษณา

086-551-5666


 • กรีนอีกัวน่า
 • งูเขียวดอกหมาก
 • งูเขียวหางไหม้
 • งูงวงช้าง
 • งูจงอาง
 • งูทางมะพร้าวลายขีด
 • งูปล้องฉนวนอินเดีย
 • งูปล้องทอง
 • งูแมวเซา
 • งูสามเหลี่ยม
 • งูสิงหางดำ
 • งูหลาม
 • งูหลามปากเป็ด
 • งูเหลือม
 • งูเห่า
 • จระเข้นํ้าเค็ม
 • จระเข้นํ้าจืด
 • ตะกวด
 • ตะพาบแก้มแดง
 • ตะพาบนํ้าหัวกบ
 • ตะพาบม่านลาย
 • ตุ๊ดตู่
 • เต่าจักร
 • เต่าดาว
 • เต่าดำ
 • เต่านา
 • เต่าบึงหัวเหลือง
 • เต่าปูลู
 • เต่าหกดำ
 • เต่าหกเหลือง
 • เต่าหวาย
 • เต่าหับ
 • เต่าเหลือง,เต่าเทียน
 • เห่าช้าง
 • เหี้ย,เหี้ยลายดอก
 • เหี้ยดำ