หน้าแรก | สัตว์บก | สัตว์ปีก | สัตว์เลื้อยคลาน | สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก | ข้อมูลและแผนที่ | สนับสนุนกิจกรรม

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและมีความสามารถในการเปลี่ยนสีลำตัวได้ดี มีระยางค์สองคู่ใช้ในการเคลื่อนที่ มีปุ่มสองปุ่มที่ฐานของกะโหลก และมีกระดูกก้นกบเพียงชิ้นเดียว จัดเป็นสัตว์เลือดเย็น โดยที่อุณหภูมิในลำตัวจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับ ปลา แมลง และสัตว์เลื้อยคลาน ผิวหนังของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีต่อมและเส้นเลือดจำนวนมากซึ่งใช้ในการหายใจ

สนใจลงโฆษณา

086-551-5666


 • ปลากระสูบขีด
 • ปลากระแหทอง
 • ปลากะโห้
 • ปลากราย
 • ปลากา
 • ปลาก้าง
 • ปลาแก้มช้ำ
 • ปลาคู้แดง
 • ปลาเค้า
 • ปลาชะโด
 • ปลาตองลาย
 • ปลาตะพัด
 • ปลาตะเพียนขาว
 • ปลาตะเพียนทอง
 • ปลาตูหนา
 • ปลาเทพา
 • ปลาเทโพ
 • ปลาเทวดา
 • ปลานวลจันทร์
 • ปลานิล
 • ปลาบ้า
 • ปลาบึก
 • ปลาปิรันยา
 • ปลาพลวง
 • ปลายี่สกไทย
 • ปลาแรด
 • ปลาแรดเผือก
 • ปลาลิ่น
 • ปลาเวียน
 • ปลาสร้อยขาว
 • ปลาสลาด
 • ปลาสลิด
 • ปลาสวาย
 • ปลาสวายเผือก
 • ปลาสายยู
 • ปลาหมอตาล
 • ปลาหมอไทย
 • ปลาหางไหม้
 • ปลาออสก้า